Begär offert

Begär offert från oss

Jobba med oss!

Mediate Nordic arbetar med kortsiktiga och långsiktiga rekryteringslösningar. Om du, som vårdgivare, har behov av nya läkarresurser snabbt, kan vi på Mediate Nordic effektivt hjälpa dig att omedelbart fylla de vakanser som uppstår.

Behöver du istället hjälp med rekrytering till fasta anställningar kan vi på Mediate Nordic söka upp läkare som stärker dig som vårdgivare och som kan stanna och hjälpa dig utveckla ditt erbjudande även på längre sikt. Vi vill att helheten ska bli bra och fungera, både för dig och dina läkare.