Om du som vårdgivare har behov av tillfälliga läkarresurser snabbt, kan vi på Mediate Nordic hjälpa dig att omedelbart fylla dina vakanser. Våra professionella rekryteringskonsulter har lång erfarenhet av bemanning med tillgång till ett stort nätverk av läkare. På ett effektivt sätt kan vi snabbt fylla era resursbehov.

Mediate Nordic AB | Stora Södergatan 49, 222 23 Lund | Telefon +46 (0)72 571 06 61
info@mediatenordic.se | mediatenordic.se